Aktiv Nos hjälper dig att bli en bättre hundägare med ökad kunskap och insikt om hur hundar fungerar och därmed större chans att utvecklas som ekipage.

Vi erbjuder kurser, föreläsning/föredrag och privatlektioner samt hjälp till problemhundsägare.

Vill du bli en bättre hundägare och få ut mer av din samvaro med din hund? Vill du få till en bättre markering? Vill du höja nosfrekvensen eller förbättra din sökstrategi eller din hunds söklust?

Med stor kunskap och erfarenhet av specialsökhundar vill vi hjälpa dig att bli en bättre hundförare samt dressör och därmed få ett klart bättre samspel med din hund.

Vi brinner för specialsökets alla moment och utmaningar.

Vi har även stor rutin på spår efter person. Läs mer om oss via länkarna i menyn.

Aktiv Nos håller föredrag, kurser och privatlektioner i Skåne efter överenskommelse, och även enstaka helgkurser på längre distans i södra halvan av Sverige.

Köp boken ”Specialsökhunden”, eller skriften ”Spårhunden”.

Foto: Chalid Raja