AKTIV NOS K9 AB

AKTIV NOS K9 AB

Nu är våren här. Har du gått och funderat under vintern att du ska fixa till något mellan dig och din hund så är tiden nu mogen, gör slag i saken och ta hjälp om du behöver.

AKTIV NOS K9 AB hjälper dig att bli en bättre hundägare som ger dig ökad kunskap och insikt om hur hundar lär sig. Därmed får du större chans att utvecklas som ekipage.

Aktiv Nos har nu varit aktivt i tre år och på den resan har vi mött massor av trevliga hundägare och deras pälsklingar. En stor bredd av hundraser har vi hanterat under dessa år. Oavsett storlek och ras så har alla hundar samma grund med samma etologi. Sedan har hundar givetvis olika anlag och drifter. Vissa är vallhund, andra är bättre på jakt, vakt, sällskap eller draghund. Variationen är nästan oändlig, men de har i grund och botten nästan samma behov och sättet att interagera med oss människor är väldigt snarlikt oavsett ras.

Jonas Eriksson

Är VD på Aktiv Nos sedan 2020. Bolaget drivs som en bisyssla sidan om Jonas vanliga arbete. Han jobbar som specialsökhundförare vid Polisens specialsökhundgrupp 1 i region Syd. Han har varit hundförare på heltid sedan 1994. Jonas har genom åren gjort 10.000-tals husrannsakningar, utomhussök och spår efter person. Jonas har tävlat i 3 SM för polishundar. Han har vikarierat som huvudinstruktör för region syds sökhundar i 17 månader. 2011 var Jonas på nationella bombskyddet som bombtekniker och bombhundförare.

Jonas startade det nationella projektet “Sedelsök” samt “sök mot person”. Dessa discipliner är idag integrerade i den operativa verksamheten inom de olika regionerna vid Polisen.

aktiv nos erbjuder

Hundkurser, föreläsning/föredrag och privatlektioner samt hjälp till problemhundsägare.

Vi är övertygade om att du vill bli en bättre hundägare och få ut mer av din samvaro med din hund. Därför ska du läsa vidare på ett urval av underflikar till menyn “tjänster”. Du hoppas så klart att få till en bättre markering, eller du kanske vill höja nosfrekvensen samt förbättra din sökstrategi eller din hunds söklust? Men du har kanske fått något som skaver? Du vet kanske inte hur du ska komma vidare? Eller så vill du bara få lite hjälp med någon detalj.

AKTIV NOS K9 AB har stor kunskap och erfarenhet av specialsökhundar. Vi vill hjälpa dig att bli en bättre hundförare samt dressör och därmed få ett klart bättre samspel med din hund.

Aktiv Nos brinner för specialsökets alla moment och dess utmaningar.

Vi har även stor rutin på spår efter person. Läs mer om oss via länkarna i menyn.

Aktiv Nos håller föredrag, kurser och privatlektioner i Skåne efter överenskommelse, och även enstaka helgkurser på längre distans i södra halvan av Sverige.

kunskap och erfarenhet

Jonas Eriksson har genom åren samlat på sig massor av erfarenhet och kunskap. Detta har han nu sammanställt i en bok om bland annat specialsök. Även en skrift finns, som hjälper dig att förstå hur du ska lära din hund att spåra efter en person.

Köp boken “Specialsökhunden“, eller skriften “Spårhund“.

Foto: Chalid Raja

5 månader sen
5 månader sen
5 månader sen
5 månader sen
6 månader sen
6 månader sen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.