Privatlektion

  • Vill du få odelad uppmärksamhet för dig och din hund?
  • Vill du ta dig och din hund till en högre nivå i söklust och markering av ett preparat, exempelvis Kong Classic?
  • Vill du få hjälp med inklickning av din hund?
  • Vill du träna in upptag i spår? Spåra i terräng eller tätort?

 

   Maila mig för en överenskommelse om tid och plats, inom Malmö/Lund. (Utanför detta område måste jag även ta ut körersättning).


   PRIS: 500 kr/timme, inkl. moms


  • Jag använder mig av modern inlärningsteori som bland annat kallas "positiv förstärkning" och utsläckning av felbeteenden genom att inte kedja för långt. Allt går ut på att träna hunden på dess villkor för att den ska vilja göra det vi vill, av egen vilja, och inte för att vi kräver det.


  • Jag skiljer noga på rollen som ledare och som dressör, vilket tyvärr ofta förbises med dåliga resultat som följd.


  • Klickerträning? Är du osäker på hur du ska göra? Boka en timme hos mig så ska vi lära hunden, och framför allt dig, hur du ska göra, och varför.Positiv förstärkning

Mina sociala medier, Aktiv Nos, visar bilder och videos med massor av bra information.

Jag har F-skattebevis

Copyright © Alla rättigheter förbehållna