Kurser

(Lämplig lokal önskas vid kurstillfället).


Min kurser lägger jag ut vid olika tider efter vilket utrymme jag har i min egen kalender. En kursanmälan är säkrad först när ni betalt in anmälningsavgiften på mitt bankgiro, 5586-5331.  Platserna är begränsade, 4-6 deltagare/kurs. Kursen hålls i Malmö/Lund/Svedala eller dess närhet.

Vid färre än 3 deltagare blir kursen inte av. Då betalas givetvis anmälningsavgiften tillbaka.

Avhopp från betald kurs kan återbetalas OM jag får in en ersättare.


Är ni ett litet gäng som önskar att jag kommer till er för en halvdag/heldagskurs? Hör av er på mail: aktivnosk9@gmail.comDatum visar när en kurs finns tillgänglig.  Begränsat antal platser per kurs.

Teori skickar jag ut till deltagarna några veckor innan kursstart för att föraren ska vara väl förberedd.


Priser: Exempel: Lördag kl. 9-12 = 950 kr/ekipage, utan hund= 500 kr

Vi brukar vara 6 hundar/kurs för störst utfall för hund/förare.


All medverkan sker på egen risk, både förare och hund.

Tryck på knapparna för att få lite mer information om dessa begrepp.

Fortsättningskurs markering. 

Plats: Sturup Hundcenter

14 augusti, 09--12

AVSLUTAD


För dig som tidigare gått kurs eller lektion för mig på hur man lär in markering på hel Kong:

Du kommer att få en inbjudan via mail att gå en fortsättningskurs.

Om du har kommit en bit på vägen mot en perfekt markering, men behöver hjälp med detaljer för att homma hela vägen fram till en helt perfekt, passiv och påvisande markering av hel Kong, så kan du anmäla ditt intresse som svar på mitt mail. Denna kurs gäller i första hand dem som tidigare gått utbildning hos mig. Denna halvdag kommer vi helt att ägna oss åt hundarna eftersom Ni redan har fått teorin av mig. Ev. reservplats meddelas här.


 • Kursen är till för dig som vill förbättra din hunds markering. Du har redan en hund som letar Kong Classic eller har för avsikt att träna specialsök. Din hund har ett föremålsintresse. Vi tittar på varandras hundar och lyssnar och lär. Individuell utveckling. I grupp eller uppdelat på 2-3 st.
 • Hunden ska vara inklickad eller liknande utstämpling.Tryck på knappen "Klicker" för mer information.
 • Max 6 st ekipage. Två åhörare utan hund, (passiva kallar jag dessa), kan medverka. Kursen är ju främst för människan.
 • Vi använder oss av positiv förstärkning och använder klicker samt släcker ut felbeteenden. Vi förstår att inte kedja för långt.
 • Träning i urvalsbana och på hel Kong Classic röd. Sök kommer även ske på utgömda små Kongbitar.
 • 950 kr/hund med förare. 1 person utan hund=500 kr. 3 timmar. Priset är inkl. moms. 
 • All träning sker på egen risk.
 • Betalning efter besked om tilldelad plats. Betalningsinformation kommer i din inbjudan.De främsta bristerna hos olika ekipage i specialsöket är hundens markering. Denna har blivit mer och mer viktig vid tävlingar, men det är också en rolig samarbetsövning mellan hund och förare. En hund med en bra och uthållig markering blir en bättre sökhund.

En kort men intensiv halvdagskurs för dig som vill lära dig själv samt din hund att kunna markera passivt och uthålligt på Kong classic, röd. Powerpointpresentation i inlärningsteori, etologi är en bra uppstart. Jag utbildar människan, du utbildar sedan din egen hund. Ca. 1 timme, sedan hundträning.

 • Max 6 st ekipage. Två åhörare utan hund kan medverka. Kursen är ju främst för människan.
 • Vi använder oss av positiv förstärkning och använder gärna klicker. 
 • Träning i urvalsbana och på hel Kong Classic röd. 
 • 950 kr/hund med förare. 1 person utan hund=500 kr. 3 timmar. Priset är inkl. moms. 
 • All träning sker på egen risk.
 • Betalning efter besked om tilldelad plats. Intresseanmälan: skriv till mig: aktivnosk9@gmail.com. Minst antal är 4 st för att kursen ska genomföras.

Nybörjarkurs i markering av Kong classic, röd


Lördagen 14 augusti, 13--16, Sturup Hundcenter.


AVSLUTAD

Sökkurs

Ingen planerad

 • Kursen är till för dig som har en hund med god söklust och en tydlig markering. Vi tränar på sökstruktur, sökstrategi samt fortsätter träningen mot en tydlig och uthållig markering. Etiketten är Kong Classic.
 • Fokus ligger på sök, inte på markeringen. Små, djupa, höga gömmor kan ordnas efter önskemål. Kopplad eller okopplad, fin- grovsök mm.


 • Samma förutsättningar som vid markeringskursen, se ovan.

Spårkurs urban miljö

Ingen planerad 


 • Kursen är för dig som har en motiverad hund som redan kan spåra efter person, men du vill utveckla dig och din hund till att kunna spåra i tätort och i störd miljö.
 • Gärna inklickad hund och gärna på små bitar Kong Classic, inget krav.
 • Variabel belöning som du själv väljer att ge. Godis/boll/slang/beröm.
 • Max 4 deltagare.  950 kr, för 4 timmar, i övrigt samma förutsättningar som i markeringskursen, se ovan.
 • Kursen kommer att hållas i något industriområde eller liknande med skiftande underlag.