Malmö brukshundklubb

  • Hur får du en bättre specialsökhund?
  • Inlärningsteori varvat med etologi och bilder från min egen verksamhet de senaste 25 åren.
  • Jag kommer till Er, med egen dator, projektor och duk. 
  • Powerpointpresentation med mycket bilder.
  • Fokus ligger på klicker, markering, förstärkning, kedjning, förväntanslycka, utsläckning av felbeteenden, söklust, sökstrategi, sökstruktur medmera.
  • Jag har stor rutin av föredrag på brukshundklubbar, företag, myndigheter, Rotaryklubbar mm.  •  3--4 timmar.          Pris: 5000 kr, inkl. moms. Betalas till mitt bankgiro 5794-5701. Kvitto erhålles. Även faktura går bra. 


  •  Skåne. Föredrag


Kvalitet

Min stora erfarenhet kring hund och framför allt specialsöket och dess praktiska användande ger dig en trygghet i att jag vet vad jag pratar om.

Inspiration

Föreläsningen innehåller roliga och tänkvärda citat, blandat med egna bilder från aktiv tjänst och hundträning som kommer ge dig nya idéer för din egen hundträning.

Anpassning

Vi kommer överens om tid och plats.

Föreläsningens tid avgör Ni. Vi lägger in raster för hundrastning om så behövs.